حکم سلاق

Hva

خانوم بوجاری سلام من آرش هستم و به 75 ضربه شلاق محکوم شدم و حکم قطعیه می خاوم که همه چیز رو در مورد نحوه ی اجرا بدونم که چجوریه