درخواست طلاق

رحیمی
با سلام بنده یک شکایت کیفری با موضوع ضرب و جرح عمدی علیه همسرم دارم که بار اول قرار منع تعقیب خورد و بعد از اعتراض قرار نقض شد حالا تاریخ رسیدگی مشخص کردن ، خواستم بپرسم ممکنه همسرم محکوم نشه؟ و با توجه به اینکه در پرونده تمکین شوهرم قرار اناطه به تین پرونده صادر شده در صورت محکومیت همسرم با این دو رای می توانم عسر و حرجم رو ثابت و یک طرفه طلاق بگیرم؟