مزاحمت تلفنی

برهانی

با سلام

بنده چند ساله پیش خطه رندی را خریداری کردم که مزاحم تلفنی زیادی داشت یکی از این مزاحمین شروع کرد به پیامک زدن زیاد و تا جایی که بنده مجبور شدم به طرف فحش رکیک بدهم تا دست از سره خط برداره حالا طرف پیش دستی کرده و رفته شکایت کرده بابت اوون فحش ها و تشکیل پرونده داده برای اعاده حیثیت

میخواستم ببینم تکلیف بنده این وسط چی هست؟ آیا بنده جرمی مرتکب شدم؟