دعوا

علی
سلام.من چند روز پیش با یکی از تاکسيداران ک از اهل سنت هستن دعوام شده و ايشون ضمن اهانت بمن باعث صدمه دیدن بدنی من شده ک ضمن شکایت و رفتن پزشک قانونی.ايشون نامه ای تنظیم کرده ک من قصد سوارکردن مسافر داشته و چند نفر امضا کردن .آیا دادگاه اهميت میده ب این نامه?????