تغيير در سال ساخت ملك

ahmadi

با عرض سلام و خسته نباشيد

اينجانب يك دستگاه آپارتمان كه پايان كار آن سال 77 ميباشد خريداري نموده ام و در مبايعه نامه قيد نموديم كه خريدار 70 ميليون وام مسكن استفاده مي نمايد و فروشنده موظف به همكاري ميباشد.

در هنگام تشكيل پرونده در بانك مسكن متوجه شديم كه جواز ساخت سال 74 صادر شده و 21 ساله ميباشد و از آنجايي كه وام 70 ميليوني فقط به آپارتمان تا 20 سال ساخت داده مي شود مشخص گرديد كه وامي كه به اين آپارتمان تعلق ميگيرد 45 ميليون تومان ميباشد كه در اين حالت بنده 25 ميليون به فروشنده بدهكار شدم.

اكنون از لحاظ قانوني چه حكمي دارد؟

آيا بنده موظفم 25 ميليون را بپردازم و يا اينكه فروشنده اين مبلغ را بايد از ثمن معامله كم كند؟

پيشاپيش از پاسخ شما سپاسگزارم.

احمدي