کار کردن بدونه قرار داد با حقوق توافقی شفاهی

اکبر مرادی
با سلام من در یک شرکت از تاریخ ۱۴ تیر مشغول به کار شدم با حقوق توافقی و به مدت ۳۹ روز تا تقریبا ۲۱ مرداد در آنجا مشغول به کار بودم ،با اینکه خرداد در آنجا کار نکردم ولی با توافق بیمه خرداد من هم از طریق شرکت مذکور واریز شد با حق بیمه کمتر از حقوق دریافتی ،هم اکنون که با شرکت قطع همکاری کرده ام آنها حاضر به تسویه و پرداخت طلب بنده نمی باشند آیا می توانم از آنها شکایت کنم برای حقوق توافق شده شفاهی ،یا شکایت برای کارکرد از اول خرداد که بیمه واریز شده بر اساس مبلغ بیمه واریز) با تشکر