اختلاف در متراژ

سلام

سال 93 یک زمین کشاورزی به مساحت 2200 متر خریداری کردم که بعد از گذشت دو سال متوجه شدم که در اداره ثبت 1650 متر ثبت شده .زمین به صورت قطعی مشائی تحویل گردیده

1- میتوان قرارداد دوسال گذشته را فسخ کنم ؟

2-آیا بعد از فوت صاحب زمین ورثه میتوانند ادعای مالکیت زمین خریداری شده توسط ما رو بکنند ؟