هزینه حق وکالت

سيد علی درگران

باسمه تعالى

اللهم صل على محمد وآل محمد

السلام عليکم ورحمة ا... وبرکاته

اينجانب با همسر و سه فرزندم کارت سبز داشتيم، و در سال 1384 باطل کرده، و با مجوز فرمانداری به سمت عراق از کشور خارج شديم.

در سال 1391 من و همسر و دو فرزندم؛ شناسنامه ايرانی گرفتيم.

فرزند سومم «سيده فاطمه» در عراق ماند، و به هیچ عنوان نمی تواند از عراق خارج شود تا به ثبت احوال مراجعه کند.

طبق توجيهات کارشناسان ثبت احوال از نماينده امور کنسولی در عراق اقدام کردم.

امور کنسولی بعد از دو سال مراجعه متکرر از دادن شناسنامه امتناع کردند، و دخترم را راهنمائی کردند که بصورت غير مجاز وارد کشور بشود، و از ثبت احوال اقدام نمايد.

ضمنا بنده از سال 1362 به سپاه 9 بدر ملحق شدم، و اکنون در خطوط مقدم جبهه ضد داعش برای دفاع از حرمين حضور دارم، و به راحتی از نظر قانونی و امنيتی و هزينه سفر نمی توانم داخل شهرهای عراق تردد کنم.

مدارک تهيه شده به دستور امور کنسولی:

اقرار نسب والدين به دختر، صادره از دفتر اسناد رسمی؛

آزمايش DNA دختر با والدين؛

تعيين عمر؛

استشهاديه، صادره از دفتر اسناد رسمی؛

انگشت نگاری با عدم سوء پيشينه؛

گواهی اقامت از سال ازدواج والدين تا تاريخ خروج او از کشور؛

برگ شناسائی؛

تاييد محل سکونت؛

کارت سلامت؛

و غيره.

سؤال: هزینه حق وکالت حدودا چقدر است؟ و چگونه پرداخت کنیم؟