افترا

جلیل فرنگی پور

سلام.بنده زنی رافقط عقد کردم وبه توافق نرسیدیم وطلاقش دادم ونفقه ومهریه اش دادم ولی بازهم مزاحمم میشوند وهرچندبار در دادگاه یک بار به جرم اینکه کلاشینکوف دارم وبه خانه شون حمله کردم ولی بعدازتحقیق کلانتری واطلاعات شکایتشون هیچ صحتی نداره وباردیگه مزاحم تلفنی کردم وبازهم شکایت ولی شماره هامال خودم نبوده وبازهم دادگاه برام منع تعقیب  صادرمیکندویکبار درروستام ومنطقه ام حرفهای زشتی ومیگویند روانی هست وبنده معلم محترمی واین زن طلاق دادن بخاطربهم توهین میکنه وعصبی هست وخدابرمن شاهده جزاین نبوده وطلاق حرامه وخداراضی نمیشه ولی خودشان مجبورم کردن لطف کنید مرا راهنمایی کنید.