ضرب و شتم

کوثر
با سلام خانمی هستم 25 ساله یکساله که به طور سنتی ازدواج کرده ام و بعد از ازدواج متوجه شدم شوهرم کنترل عصاب نداره و موقع عصبانیت منو به باد کتک میگیره و هرچقدر التماس میکنم به خودش نمیاد و هرجای خونه فرار میکنم از دستش میاد دنبالم ومنو رو زمین میکشه ، و خودزنی هم میکنه اما بعد از عصبانیت این رفتارای خودشو یا به یاد نمیاره یا انکار میکنه ،هربار هم کتک میزنه تمام بدنم و استخونام درد میگیره اما فقط چنذ تا جای کبودی میمونه ،آیا من فقط با همین چندتا کبودی میتونم طلاق بگیرم؟