تصادف رانندگی

صادق امیریان
با سلام برادرم یک ماه پیش تصادف کرد ایشان سرنشین خودرو بودن ودر اثر سانحه تصادف جمجمش خراشیدگی دارد و طحالشو دراوردن وانگشت شست راستشو پلاتین گذاشتن و کل شکمشو عمل اعما واعشا انجام دادن حدودا دیه برادرم چه مقدار دیه کامل است البته دوسر نشین دیگر فوت کردن تصادف شدید بوده. باتشکر