مجازت درگیری

علی

با عرض سلام

پیرمرد جانبازی با پسر جوانی درگیر می شوند.

پیرمرد جانباز بعد از درگیری  شکایتی را مبنی بر فحاشی و توهین و وارد کردن ضربه به دست و قفسه سینه به دادگاه تقدیم میکند

لطفا ، میزان دیه و محکومیت این پسر جوان را بیان نماید.

توضیح اینکه این پیر مرد پدرشوهر خواهر این پسر جوان می باشد.