ورود به عنف

محمد
با سلام همکلاسی فرزند چهارده ساله ام به علت گزارشم به مدرسه آنها درباب مزاحمت وی برای فرزندم، فرزندم را زده و پدرش به همراه دو نفر در شب در نبود بنده به خانه ما حمله ور شده و در حیاط منزل ما را باز کرده و همسرم را هول داده و زیر پایش انداخته و به تهدید و فحاشی پرداخت و وقتی جراحت فرزندم را دید با توجه به اینکه پدر متهم سابقه دار بوده، جهت مقابله به مثل جراحاتی را بر فرزندش وارد کرد و حال دادگاه بدوی فرزندم را بی جهت به پرداخت دیه محکوم کرده و نسبت به شکایت ما مبنی بر ورود به عنف و سر ریز منزل در دو نوبت در شب و فحاشی و تهدید که با ارائه ی شاهد و استشهاد نامه محلی همراه بود،حکمی صادر نکرده و فقط برای جراحات وارده بر فرزندم به پرداخت دیه حکم داده حال با توجه به اعتراض اینجانب از شما خواهشمندم جهت رسیدن به حقم و اثبات بی گناهی فرزندم مرا راهنمایی کنید. و در ضمن سوال دیگری داشتم: آیا اصلا در قانون جدید مجازاتی برای ورود به عنف، تهدید و فحاشی آمده؟ دعاگویتان خواهم بود. با تشکر.