خرید خانه

منیژه

سلام، پدرم که  معلم بازنشسته 75 ساله است که دو هفته قبل اقدام به خرید خانه از طریق بنگاه معاملات املاک که احتمالا پروانه کسب ندارد نمودند، مبلغ خرید صدو شصت و هفت میلیون توافق شد ،در حالی که در قولنامه مبلغ صدو هفتاد هفت میلیون درج شد و پدرم و شاهدان حسب اعتماد بدون مطالعه قول نامه آنرا امضا نمودند  و  چک ها نیز به اشتباه توسط بنگاهی بر اساس مبلغ صدو هفتاد و هفت نوشته شده و به خریدار تحویل گردید، و مهلت تخلیه و ثبت سند و وصول آخرین چک یک ماه در نظر گرفته شد، فروشنده قبل از موعد سند خانه را به نام پدرم زده و الان که متوجه اشتباه مبلغ چکها شدیم، فروشنده دبه میکند و پیشنهاد فسخ قرارداد را دارد. این در حالی است که مبلغ سی و پنج میلیون در روز اول وصول نموده و حق و حساب بنگاه نیز پرداخت شده، ضمنا بنگاهیوتلفنی قبول کرده که اشتباه شده و صدای ایشان ظبط شده ، لطفا راهنمایی فرمایید ،