سند ماشین

حسین زاده
با سلام باتوجه به اینکه موقع فروش ماشین در مراکز تعویض پلاک کارت سبز به نام خریدار صادر میشود ایا نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد هست