خیانت در امانت

محمد سواری

با سلام  و احترام ... بنده در شرکتی خصوصی شروع به فعالیت کردم و در ابتدای کار جواز کسب صنفی خودم را بصورت امانت به کار فرما تحویل دادم وباتوجه به کارکرد دوماهه نزد این شرکت بعلت عدم پرداخت حقوق از ان شرکت استعفا دادم واز کارفرما درخواست کردم که جواز کسب بنده رو تحویل دهند ولی کارفرما حاضر به استرداد جواز کسب نگردییدوشرط استرداد را امضاء اوراق تعهداور مالی کرده . حال با وجود این شرط ایا بنده می توانم از ایشان شکایت کنم وطلب خسارت بکنم یا نه ؟ با توجه به اینکه دو ماه جواز کسب بنده رو گرو انداخته واز کارو زندگی عقب انداخته<<< با تشکر