ارث و میراث

ناصر

با سلام خانواده مادر بنده ارث و میراث پدربزرگ من را تقسیم کرده اند و حالا ما نمی دانیم کل ارث و میراث دقیقا چه مبلغی بوده. ما در شهر دیگری ساکن هستیم چطور باید از این موضوع مطلع شویم؟ چه مدارکی را از انها می توانیم درخواست کنیم؟