مهریه

مهدیه
با سلام من میخواستم قبل از درخواست مهریه درخواست توقیف اموال بدم از اموال شوهرم 20 میلیون وام هست ک تو حساب همون بانکیه ک بهش تسهیلات دادن و دام داره ولی چون پدرش هم دام داره قاطی اونا هست داماش و مشخص نیس کدوما از شوهرم هست بعد یه قطعه زمین زراعی و یه شبانه روز آب از چاه موتور رو  پدرش بهش فروخته و تو یه کاغذ همراه با امضای شوهرم و پدرش پای اون کاغذ هس آیا میشه از این آموال آقا چیزی رو توقیف کرد ؟در ضمن اگه من درخواست مهریه بدم و این اموال شوهرمم نشه توقیف کرد و شوهرمم ادعای اعسار بده من باید چیکار کنم ؟آیا میشه این آقا رو در صورت قبول شدن اعسارش انداخت زندان یا ن؟ ممنون میشم پاسخ بدید.من با شوهرم مشکل دارم و اونم اعتیاد هست بی پولی و علافی با هزار دروغ فریبم داد و عقد کردیم چهار ماه بعد از عقدمون ک دیگه با کره نبودم گفت مشکل داره و بچه دار نمیشه منم چار سالو نیم تو عقد بودم الان چار ماهه ازدواج کردم و فهمیدم معتاده و نمیتونه ترک کنه و ب هیچ یک از قولاش هم عمل نکرد تو رو خدا ب سوالم جواب بدید من کم درامدم و پول  ندارم وکیل بگیرم.