شرکت

مصطفی
با سلام . من در سال 88 مدیرعامل یک شرکت تعاونی در زمینه توزیع سیمان بودم. اینجانب مدیرعامل خارج از هیت مدیره و سهامدار هم نبودم. در سال 90 استعفا دادم و به کار دیگری مشغول شدم و بعد از من دو مدیرعامل دیگر منصوب شدند. چن روز قبل از بانک ملی برای من اخطاریه امد که مربوط به سند های ملکی بود که در رهن شرکت بود و سفته هایی برای وام و ضمانت نامه که به علت قصو شرکت به اجرا گذاشته شد. در حالی که من در نامه ای به بانک و دفترخانه اعاام کردم من مدیرعامل نیستم و استعلام بگیرند. نتیجه چه میشود؟ ایا ان امضاهایی که من و رییس وقت هیت مدیره با مهرشرکت بر روی سفته ها زدیم بر عهده من است؟! ممنون میشم جواب بدهید.