مزاحم تلفنی با سیم کارتی به نام شخص دیگر

بابک
سلام بنده دوهفته پیش سیم کارتی رو پیدا کردم که میخاستم ببینم سوخته یا نه به اشنایان و پدرم زنگ زدم وبعد مزاحم تلفنی شدم ومتأسفانه فحاشی حالا اگه طرف شکایت کنه ایا ردمو میزنن یا نه اگه پیگیرم شدن جرمم چی؟