سند عادی ابرا

فیروز

با سلام 
همسر بنده در یک کاغذ با دستخط خودش و متن پیشنهادی وکیل بنده ( که کاملا محکم و محکمه پسند تنظیم شده) 686 سکه از مهریه خودش را ابرا کرده و 14 تا باقیمانده و هم خودش و هم مادرش زیرش را امضا کرده اند. پدرش فوت کرده است. 
لازم بذکر است که 7 ماه است خانه را ترک کرده و در خانه پدرش بسر میبرد و دو عدد اظهارنامه الزام به تمکین یکی ده روز بعد از مراجعت و یکی همین یک هفته پیش بوسیله پست فرستاده ام. 
هنوز دادگاهی صورت نگرفته و رو در رویی انجام نشده است. 
1 - آیا این سند عادی دارای اعتبار است؟ 
2 - اگر سند مذکور در دادگاه مورد قبول واقع نشد آیا از آنجائیکه من کسبه جز هستم و فقط سهم الارث از سرقفلی یک مغازه 22 متری را دارم میتواند نسبت به توقیف و فروش سهم الارث سرقفلی من که تنها محل درآمد بنده هست اقدام کند؟
3 - نفقه از 15 بهمن تا امروز سه ماه پرداخت کرده ام 
بگفته وکیل دیگر نمی پردازم آیا این امر درست است؟