جريمه ي سه گرم سيگاري

سلام خسته نباشيد

 

شخصي رو به اتهام دروغين فروش مواد مخدر به داخل خانه و مغازه اش ريختن ولي هيچ موردي پيدا نكردن و مدركي نداشتن،فقط مقدار سه گرم يا كمتر سيگاري داخل حياط بوده كه شخص قسم خورده و قبول نكرده بود كه مال خودش بوده،بااين حال پنج روز به زندان منتقلش كردن و حالا قراره دادگاه برگزار بشه،جريمه ي اين مورد چقدر هست؟ايا زنداني داره؟بااين كه مال خودش نبوده باز هم دادگاه قبول نكرده،شك بر اين است كه كسي ان را داخل حياط انداخته است.