نفقه ماهانه یک سکه

سلام

همسر من ضمن عقد شرط نفقه پرداخت ماهانه یک سکه شرط کرده است. آیا در صورت اختلاف پرداخت سکه های ماهانه از زمان عقد لازم است یا از زمان وقوع اختلاف؟

با تشکر