نفقه فرزند

r

پسری 20ساله هستم و هنوز به خدمت سربازی نرفته ام.در دانشگاه آزاد شهر خود مشغول به تحصیل هستم.اوایل تحصیلم بود که پدرم مرا به کار اجباری در کارگاهش فراخواند با توجه به اینکه هیچ سررشته و علاقه ای به کار در کارگاهش ندارم پس از دو سال به دلیل عدم یادگیری آن حرفه و مساعل روانی و اجتماعی حاصل از آن از کار در آنجا سرباز زدم و پدرم هم گفته دیگر حاضر به پرداخت هزینه هایم نیست و فقط در خانه حق غذا و خواب دارم.آیا در دادگاه میتوانم طرح دعوی مبنی بر عدم پرداخت مخارج زندگی و تحصیلم کنم یا خیر؟؟