ممانعت ازحق(توقیف خودرو)

علی قاسم امرایی

باسلام 

چندروز است که همسایه اقدام به قفل درب حیاط نموده و اتومبیل را توقیف نموده واز تصرف واستفاده بنده خارج کرده ایا میتوانم با استناد به ماده 690 و691و692قانون مجازات اسلامی ازایشان شکایت کنم .لطفا راهنمایی فرمایید وضمنا هزینه حق الوکاله این موضوع چقدر است تا حضوری خدمت برسم وهمچنین پلیس110موضوع را صورتجلسه کرده وپرونده ایهم در دادسرای محل طرح وبه کلانتری ارجاع شده است.بااحترام امرایی