افشای اطلاعات شخصی دیگران‎

با سلام

در مورد اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی دیگران درسایت ذیل سوالاتی داشتم.

http://iranestelam.ir/

این سایت با هدف کمک به نمایندگی های بیمه ایجاد شده است.

یکی از مشکلات نمایندگی ها مواجعه با مشتریان بدحساب می باشد.

کاربران این سایت در ابتدا باید اطلاعات شخصی و اطلاعات دفاتر بیمه خود را در سیستم ثبت کنند و بعد از تائید صحت اطلاعات توسط مدیران سایت می توانند اطلاعات مشتریان بدحساب خود را در سامانه ثبت کنند تا دیگر همکاران آنها از این تجربیات استفاده کنند و در صورت مواجعه با مشتریان بدحساب بیشتر دقت نمایند.

 

اولین سوال بنده این است که آیا از لحاظ قانونی این سایت می تواند این کار را انجام دهد؟؟؟ (جهت تکمیل اطلاعات بنده در صورت امکان مفاد قانونی بیان بفرمایید) 

 

اگرفردی اطلاعات ناقص در سامانه ثبت بکند مشکل قاونی برای سایت پیش نمی آید؟(جهت تکمیل اطلاعات بنده در صورت امکان مفاد قانونی بیان بفرمایید) 

 

این سایت در حقیقت برای مشتریان اعتبار ایجاد میکند آیا خلق اعتبار برای افراد توسط این سایت ایراد قانونی دارد؟؟(جهت تکمیل اطلاعات بنده در صورت امکان مفاد قانونی بیان بفرمایید) 

 

باتشکر از وقتی که برای بنده میگذارید