قرارداد با امضاي اجباري

سپيده صابري

با سلام من دبير هستم 

امروز به يك مدرسه رفتم و مدير براي بستن قرار داد از من امضا گرفت كه تا آخر ارديبهشت حقوق خودم رو گرفته ام 

اگر من بخوام با اين مدرسه همكاري نكنم و اصلا براي تدريس اونجا نرم 

ايشون ميتونه از من طلب كل حقوق يك سال رو بكنه ؟؟

اين موضوع خيلي نگرانم كرده