اتهام رابطه نامشروع و حضور در خانه فساد

Shahin20007
سلام، یک ماه قبل فردی به صورت پیامک از طرف خانمی که او را به مدت یک ماه میشناخت برای برقراری رابطه به منزل خانم دعوت میشود، آن فرد به نیت برقراری صیغه موقت به آن خانه مراجعت میکند، اما درب منزل که باز میشود و هنوز داخل منزل نرفته توسط مامورین پلیس امنیت عمومی دستگیر میشود، سپس به شعبه بازپرسی میرود، در شعبه با قرار کفالت 35 میلیونی آزاد میشود، و بعد از گذشت یک ماه هنوز از احضاریه خبری نیست، این فرد متاهل است، حال چه حکمی برای او در نظر خواهند گرفت؟ چه دفاعی میتواند از خود کند؟ هنوز احضاریه برای او نیامده آیا غیر طبیعی نیست؟ معمولا چند روز بعد احضاریه می آید