تصادف با دپوی مصالح بدون مجوز

Amir
سلام من داشتم از جاده رد میشدم که بعلت نور شدید آفتاب به دپوی مصالح یک نفر که بدون هیچ علامتی تا حدود بیشتر از نصف جاده رو گرفته بود با ماشین تصادف کردم ماشینمم بیمه نداشت و حدود ۲ میلیون هزینش میشه و افسر اومد میگه چون لاین تو باز بوده تقریبا و تو در لاین مخلف تصادف کردی تقصیر خودته و نمی تونی هیچ کاری بکنی میخواستم بگم اگه شکایت بکنم یا برم شورای حل اختلاف کاری میتونم کنم؟