وراثت

Atefe
با سلام من سوالی درباره وراثت داشتم.اگر مادر قبل از فوت ب طور رسمی به دخترش نیز مانند پسر سهم دهد ینی ب دختر و پسرانش مساوی سهم دهد و فرزندان پسر راضی نباشد اگر بعد مرگ مادر فرزند دختر از ان ثروت سهم مساوی بردارد حرام است یا حلال؟ با تشکر