ارث

Atefe
با سلام .سوال من درباره ی ارث است اگر مادری وقتی زنده بود ب طور رسمی ب دخترش نیز سهم مساوی با برادرانش را بدهد بعد مرگ مادر وقتی میخواهد ان ثروت را تقسیم کندد و دختر نیز حق مساوی بردارد در حالی ک برادرانش راضی نیس ایا ان حلال است؟