دریافت خسارت از مالک

مناف

سلام خسته نباشید ما یک باب آپارتمان خریده بودیم وقرارداد کردهبودیم در موعد مقرر و تعین شده سند بنام زده شود ولی در موعد مقرر نه مالک نه ما پی گیری نکردیم ولی بعدا اظهار نامه ارسال کردیم وزمان تعیین نمودیم که اگه به وظیفه خود عمل نکند ما خسارت خواهیم گرفت واما وقتی در روز مقرر در دفتر خانه ای که مقررر کرده بودند وما رفتیم مالک باز نیامدن ولی رییس دفتر خانه از دادن برگه عدم حضور خوداری نمود حالا مراحل بعدی چگونه خواهد شد ممنون