خیانت در امانت

آذری

باسلام. احتراما پرونده ای با موضوع حیانت در امانت در حال رسیدگی داریم.ما نمایندگی بیمه هستیم مدتی قبل همکارمان از دفتر ما مبادرت به ثبت و صدور دوبیمه نامه در سیستم صدور خودشان نموده است.حال مدعی شده که از صدور بیمه نامه ها اطلاعی ندارد وچون با آی پی سیستم ما بوده ما باید جوابگو باشیم.همچنین ادعا کرده اند که دوسال پیش رمز و پسورد سیستم صدور خود را در اختیار ما قرار داده اند اما هیچگونه مدارک و مستنداتی در این مورد ارائه نکرده اند.ما تنها شهودمان منشی و یک مشتری میباشند.آیا بدون ارائه سندی در زمینه ادعای دادن پسورد میتوانند ما را محکوم کنند؟ما چگونه میتوانیم بی گناهی خود را اثبات نماییم.باسپاس