جعل

آرام
باسلام ووقت بخیر شمارتونو توی کانالهای حقوقی پیداکردم تورو خدا اگه میشه راهنمایی بفرمایید مشکلی برای دوستم پیش اومده واونم اینه که ایشان دهیاریک روستا بودن وبعلت اینکه حقوق ومزایاش خوب نبوده وبارئیس شورای روستاشونم مشکل داشته رفته مهرشورای روستا را درست کرده یعنی جعلش کرده وازاونم استفاده کرده وبعدازمدتی هم بهش میفهمن وبخشدارو مسوول مالی بخشداری ورییس شورای روستا جلسه میذارن وبه این نتیجه میرسن که ازمبلغ 16میلیون که این رفیقمون قسم میخوره دروغه چون بعضی ازسندها هزینه جاری میباشدوموجودمیباشد 7میلیون به حساب دهیاری برگردونه وکار را تمام کنن رفیقم هفت تومانو واریز میکنه ولی متاسفانه هیچ کاری را درست نکردن بعدازمدتی دوباره جلسه گذاشتن وخودبخشدار به رئیس شوراگفت که یک نامه بنویسید که از مورخ فلان تافلان مورخ مهرشورا گم شده واز مهردوم استفاده کردید وخودبخشدارهم تاییدش کرد بااین وجود بازهم کارو درست نکردن وباهاش لج کردن میگن باید بیایداستعفابده واون رفیقم میگه خودتون عزلم کنید ولی میگن ماعزل قبول نداریم بایداستعفابدی جریان این ماجرا چی میشه آیا اونها هم مجرم هستن یانه بعدش هفت ماهه حقوق وبیمه دوستمو رد نکردن وهی میگن شکایت میکنیم ولی هیچ کاری نمیکنن آیا اوناشکایت کنن بهتره یادوستم حرکتی انجام بده توروقران راهنمایی بفرمایید ممنون