شکایت

زهرا

سلام من چند سالی با پسری رابطه دوستی داشتم امسال بهم زدم رابطمو ولی اون امروز بهم پیام داده که از خط من شکایت کرده بابت مزاحمت .آیا واقعا میشه شکایت کرد با این ادعا ؟ تکلیف من چی میشه ؟