تصادف

داود حیدری
سلام ببخشید من در یکی از خیابان های سر بالای تصادف کردم طرف مقابل من از پشت با خودروی من تصادف کرد و پیاده شد و ادعا کرد که اینجانب در حال حرکت با دنده عقب در لاین سرعت بودم و افسر تصادفات بدون هیچ حرفی نظر او را تایید کرد و اینجانب را مقصر ماجرا نوشته در حالی که من شاهد دارم که من دنده عقب حرکت نمی کردم و علاوه بر این خودروی طرف با سرعت 130 در خیابان در حال حرکت بوده که بعد تصادف خودروی من 14 کار به طرف جلو پرتاب کرده حال من ماندم با یک مجروح در ماشینم که به پزشک قانونی رفته و شکایت کرده لطفا راهنمایی بکنید ؟