مشاوره درباره تکرر برگشت چک از یکنفر

محسن حسینایی
سلام من از مشتری 3 فقره چک ب مبلغ هفت میلیون و پانصد ریال رسید کردم چک اول برگشت زدم و کلیه حساب هاشو بستم و اکثر بانک ها گفتن شش ماهه با حساب ها کار نشده و چک دوم سه ماه بعد هم برگشت شده ِ. ایا میتونم طبق قوانین کلاهبرداری دادخواست برد ب کلاهبرداری صادر کننده چک و تقاضای مجازات و پرداخت چک کنم ؟ راه حل شما برا من بنظر شما چیه؟