طلاق

Ahmad avvab
من با اینکه فرزند دارم میخواهم زنم را طلاق دهم.در چه شرایطی مهریه پرداخت نکنم؟اگر طوری شدکه بایدپرداخت کنم آیا قاضی دخل و خرج منو در نظر میگیره؟ لطفا راهنمایی کنید