وکالت کاری غیر حضوری

hn46

با سلام. آیا من جهت دریافت مدرک دانشگاهی خود می توانم به شخصی که در شهر مورد نظر حضور دارد وکالت غیر حضوری به ایشان بدهم تا مدرک مرا دریافت کند؟ با تشکر