سو استفاده

علی

با سلام خدمت شما 

سوال بنده بسیار مهم است ... و مسأله آبرو خانوادگی. لذا بعد از مطرح کردن سوالم از شما خواهشمندم  پاسخ آن را به جیمیل بنده ارسال کنید

من مدتی است که متوجه شدم پدرم شب ها پیش خواهرم  از کارهای کثیف میکند تا آنجایی که من میدانم فقط تجاوز نکرده است و خواهرم را تهدید به مرگ کرده که اگر حرفی بزند اورا خواهد کشت... بعد از اینکه من به این مسأله پی بردم خواهرم را به زور به حرف زدن مجبور کردم.

حال از شما یک راه حل میخواهم بسیار ضروری است این مسأله