ملک رهنی

اگر ملکی که در رهن بانک است مورد معامله قرار گیرد و خریدار هنگام خرید اطلاعی از در رهن بودن ملک نداشت و پس از استعلام از اداره ثبت متوجه دررهن بودن ملک گردید ووکیل ایشان دادخواست ابطال معامله را به دادگاه دادودادگاه حکم به ابطال معامله داد 1.آیا وکیل بهتر نبود دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند را می داد؟ 2.با توجه به اینکه خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته است می تواند پس از صدور حکم فوق به عنوان قائم مقام مالک مورد معامله را فک رهن نموده وبدون مباشرت فروشنده اصلی بفروشد و سند تنظیم کند؟