مهریه

فرشته
سلام. من تو برگه ای ک معروف ب صورته زمین ب نامم خورده. ولی تو سند ازدواج فقط همون 114 تا مهریه خپرد و گفتند ک باید حتما مراحل سند زمین باشه ک ثبت بشه. واونروز نشد. حالا ک تو عقد هستم میتونم با این برگه صورت ک 7 نفر امضا کردند زمین رو بگیرم. و اینکه اگه ب نام شخص دیگری بعد عقد زده باشه بازم میشه ادعا کرد.مرسی