ورود به عنف

یاسر اسدالهی
سلام وقت بخیر آیا ورود برادر خانم به خانه بنده و درگیری با بنده جرم محسوب میشود یا نه اگه جرم محسوب میشود مجازاتش چیه و چه مقدار