درخواست مطالبه ی وجه

نفیسه
سلام روزتون بخیر ببخشید فقط با داشتن فیش واریزی میشه درخواست مطالبه ی وجه از شخص کرد؟محکومیت فرد حتمی میشه؟ درصورتی که فرد در شورای حل اختلاف آشنا داشته باشه چطور؟