قرارداد ثبت شركت

نويد اسكندري

سلام خانم وكيل. بنده قراردادي با يك شركت ثبتي امضا كردم. در ٢نسخه!نسخه اصلي دست اوناست و كاربني دست من. بالاي قرار داد،تعداد ١٦ مربع وجود دارد كه جلو هر كدام يكي از موارد تكميل ثبت شركت نوشته شده.،من قرارداد را با مبلغي پرداخت كردم كه تمام كارهاي جلوي مربعها را نيز شامل ميشود.ولي شركت ثبتي جلو آنها را نه تيك زده و نه ضربدر!الانم كه ادعا ميكنه اين رقم واسه ثبت بوده و نه موارد ديگري مثل درج در روزنامه،دفاتر پلمپ و…ولي من در ابتدا و قبل امضا قرارداد تمام موارد را با اين شركت طي كردم  دروغ ميگن خانم وكيل!حالا ميتونم خودم جلو موارد رو تيك بزنم؟؟فقط نسخه خودم رو؟بخدا اعصابمو بهم ريختن نامردا