لایحه شکایت

Saeid
با سلام و خسته نباشید من با یه خانم متکدی تصادف کردم و به بیمارستان رساندم و عکسبرداری انجام شد دکتر تشخیص داد هیچ صدمه ای وارد نشده مبلغ صد هزار تومان پرداخت کردم به این خانم و همان لحظه در حضور مامور رضایت گرفتم بعد از هجده روز از من شکایت کرد پزشک قانونی نامه داده مبنی بر شکستگی دست و پا و مبلغ پنج میلیون دیه . با تحقیقاتی که از دادیاری کردم دارای چندین پرونده از همین قبیل تصادف بوده این خانم کارش به این شکل است من میخوام شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید با تشکر.