خیانت همسر

باسلام بنده متوجه شدم که همسر بنده مدت چند ماه است که با یک مرد در تلگرام آَشنا شده با ایشان رابطه دوستی داشته و حتی به منزل ایشان نیز رفت آمد داشته و وامی را که بنده گرفته بودم و در حساب ایشان بود را خرج این فرد نموده اند درصورت شکایت از همسرم نتیجه چه خواهد بود؟

تگلیف مهریه  چیست ؟

نصف منزلی که در آن ساکن هستیم بنابر شرط ذکر شده در عقدنامه به نامه ایشان است آیا با اثبات خیانت می توانم خانه پس بگیرم؟

باتشکر