ارثیه ماترک

entezari
با سلام سوال من درخصوص ارثیه پدری هست که یک قطعه زمین ۲۵۰۰ متری واقع در میدان صادقیه که دونبش به رزش ۳۵ میلیارد تومان اما متاسفانه اسناد توسط وراث پسر در دست کلاهبرداران افتاده و پسران ان مرحوم سعی در شستندست دختران نموندند که خوشبختانه زمین در بیت رهبری هس و نمیتوانند سند را واگذار نمایند متاسفانه هر وکیی هم که میگیرند باز وکیل با کلاهبرداران همدست شدند حالا دخنران چگونه اسناد را بدست آورند