خيانت و فريبسل

سلام،خسته نباشيد...من به مدت ٣ سال با دختري بودم كه مادر وخواهرش از اين موضوع اطلاع داشتن.خيلي يهويي ساز نسازگاري و تو يه كلمه گفت نه ،من يك سال خواهش كردم ديگه از همه جا بلاك شدم،وقتي از خواهرش كمك خواستم گفت بهم نميخورين از مادرش كمك خواستم با اينكه ميدونستن چقد دوسش دارم و زحمت كشيدم ولي نتيجه نداد من ٦ماه بعد فهميدم يكي از اشناهاشون بهش نزديك شده و مادرش بم گفت نه كسي نيست دخترم با كسي نميخواد باشه اينوخواهرشم گفت من الان ٢ ساله روزاي سختيوداشتم ولي نميخوام گول خورده باشم،ما دو سه باريم رابطه داشتيم ولي نميخوام اين موضوع بيان شه،شما فكر ميكنيد اگه شكايت كنم حقي دارم،به جرم فريب و جوونيم،من خيلي برام سنگينه قبول كردنش كه فكر كنن اينكارا راحته،ميخوام راهنماييم كنين