مهريه

مهدي

سلام خسته نباشيد
يك ماه پيش همسر بنده از منزل بدون اجازه رفته و زماني كه به همرا خانواده ام براي برگرداندنش به منزلشان رفتيم پدرش يه برگه داد به من و گفت بنويسيد امضا كنيد ببريدش ، من هم نوشتم كه به منزل پدرش رفت و آمد كند و با آنها به مسافرت برود و تمام حق و حقوقش را بنده شوهرش مي دهم و پدرم ضمانت مي كند و مادر و برادرم هم امضا كردند ولي پدرزنم به حرفش عمل نكرد و نگذاشت همسرم برگردد و گفت فردا بياييد ، فردا كه رفتيم يه برگه جدي تر و تايپي داد گفت امضا و انگشت بزنيد ولي ما اينكارو نكرديم و برگشتيم و الان پدر زنم مرا تهديد مي كند كه ميخواهم با اين كاغذ اول كه امضا كردين مهريه را از پدرت بگيرم چون من چيزي ندارم از پدرت مهريه را ميگيريم ميخواستم ببينم واقعاً همچين چيزي امكان دارد؟؟؟ ممنون از شما